RSS

Một số cách dùng thêm của if (Phần 3)

26 Dec

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Một số cách dùng thêm của if (Phần 3). Các bạn cùng theo dõi nhé:

  1. If + preposition + noun/verb… (subject + be bị lược bỏ)

If in doubt, ask for help (=If you are in doubt)

If about to go on a long journey, try to have a good nights sleep

(= If you are about to go on… )

  1. If dùng khá phổ biến với một số từ như “any/anything/ever/not” diễn đạt phủ định

 1. There is little if any good evidence for flying saucers.

(=There is little evidence if ther is any at all, for flying saucers)

(Có rất ít bằng chứng về đĩa bay, nếu quả là có một chút)

 

 1. I’m not angry. If anything, I feel a little surprised.

(Tôi không giận dữ gì đâu. Mà trái lại tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên)

 • Thành ngữ này còn diễn đạt ý kiến ướm thử: Nếu có…
 1. I’d say he was more like a father, if anything

(Tôi xin nói rằng ông ấy còn hơn cả một người cha, nếu có thể nói thế.)

 1. He seldom if ever travel abroad.

(Anh ta chả mấy khi đi ra nước ngoài)

 1. Usually, if not always, we write “cannot” as one word

(Thông thường, nhưng không phải là luôn luôn… )

  1. If + Adjective = although (cho dù là)

 • Nghĩa không mạnh bằng although – Dùng để diễn đạt quan điểm riêng hoặc vấn đề gì đó không quan trọng.
 1. His style, if simple, is pleasant to read.

(Văn phong của ông ta, cho dù là đơn giản, thì đọc cũng thú)

 1. The profits, if little lower than last year’s, are still extremely wealthy

(Lợi nhuận, cho dù là có thấp hơn năm qua một chút, thì vẫn là rất lớn.)

 • Cấu trúc này có thể thay bằng may…, but
 1. His style may be simple, but it is pleasant to read.

Trên đây là chia sẻ về Một số cách dùng thêm của if (Phần 3). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 26, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: