RSS

Daily Archives: December 27, 2017

Cách sử dụng Used to, to be/get used to

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng Used to, to be/get used to. Các bạn cùng theo dõi nhé:

  • Used to + Verb: Thường hay đã từng. Chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong quá khứ.

When David was young, he used to swim once a day. (past time habit)

Nghi vấn: Did + S + used to + Verb = Used + S + to + V.

Phủ định: S + didn’t + used to + Verb = S + used not to + V.

  • To be/ to get used to + V-ing/ Noun: Trở nên quen với.

He is used to swimming every day.

He got used to American food

*Lưu ý: Used to + V có thể thay bằng would nhưng ít khi vì dễ nhầm lẫn.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng Used to, to be/get used to. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 27, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng thành ngữ as if, as though (chừng như là, như thể là)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng thành ngữ as if, as though (chừng như là, như thể là). Các bạn cùng theo dõi nhé:

Mệnh đề đằng sau hai thành ngữ này thường xuyên ở dạng điều kiện không thể thực hiện được. Điều kiện này chia làm 2 thì:

  • Thì hiện tại: nếu động từ ở mệnh đề trước chia ở thì hiện tại đơn giản thì động từ ở mệnh đề sau chia ở quá khứ đơn giản. To be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

The old lady dresses as if it were winter even in the summer. (It is not winter)

  • Thì quá khứ: Nếu động từ ở mệnh đề trước chia ở quá khứ đơn giản thì động từ ở mệnh đề sau chia ở quá khứ hoàn thành.

Jeff looked as though he had seen a ghost. (He didn’t see a ghost)

Lưu ý: Mệnh đề sau as if, as though không phải lúc nào cũng tuân theo qui luật trên. Nếu điều kiện trong câu là có thật hoặc theo quan niệm của người nói, người viết là có thật thì hai công thức trên không được sử dụng. Động từ ở mệnh đề sau diễn biến bình thường theo mối quan hệ với động từ ở mệnh đề chính.

He looks as if he has finished the test.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng thành ngữ as if, as though (chừng như là, như thể là). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 27, 2017 in Uncategorized