RSS

Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 2)

28 Dec

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 2). Các bạn cùng theo dõi nhé:

2 LOẠI CÂU CÓ HAI CHỦ NGỮ

Loại câu này dùng would rather that (ước gì, mong gì) và dùng trong một số trường hợp sau:

2.1 Câu cầu khiến ở hiện tại: (Câu hiện tại giả định)
Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gì (nhưng làm hay không còn phụ thuộc vào người thứ hai).Trong trường hợp này động từ ở vế hai để ở dạng nguyên mẫu V1.

S1 + would rather that + S2 + V1 + O

I would rather that you call me tomorrow.
He would rather that I not takethis train.

2.2 Câu giả định đối lập với thực tế ở hiện tại
Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở simple past, to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

S1 + would rather that + S2 + V2 + O

Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.
(His girlfriend does not work in the same department)
Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)
Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.

2.3 Câu giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ
Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở dạng past perfect. Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng hadn’t + V3.

S1 + would rather that + S2 + V3

Bob would rather that Jill had gone to class yesterday.
(Jill did not go to class yesterday)
Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 2). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 28, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: