RSS

PHÂN BIỆT REMEMBER/FORGET, REGET, TRY, NEED, MEAN, SUGGEST

05 Jan

Chào các bạn! Sau đây mình xin giới thiệu với mọi người cách phân biệt Remember/forget, reget, try, need, mean, suggest… cực hay để luyện thi toeic thật hiệu quả

Học tiếng Anh không thể nóng vội, đó là thành quả của cả quá trình tích lũy và ý thức tự học chiếm phần lớn. Các bạn tự học toeic hãy nhanh tay lưu lại phần này nhé, hãy coi việc học tiếng anh như là một thú vui , như một thói quen hằng ngày của mình. Mỗi ngày một xíu, mưa dầm thấm lâu..,rồi sẽ có cái kết không ngờ ngay

● FORGET, REMEMBER
+ Ving : Nhớ (quên)chuyện đã làm
I remember meeting you somewhere last year (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngóai )

+ To inf :Nhớ (quên ) để làm chuyện gì đó
Don’t forget to buy me a book :đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé (chưa mua)

● REGRET
+ Ving : hối hận chuyện đã làm
I regret lending him the book : tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách
+ To inf :lấy làm tiếc để ……
I regret to tell you that …( tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng …)- chưa nói – bây giờ mới nói

● TRY
+ Ving : nghĩa là thử
I try eating the cake he makes ( tôi thử ăn cái bánh anh ta làm )
+ To inf : cố gắng để …
I try to avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta )

● NEED

Need nếu là động từ đặc biệt thì đi với BARE INF
I needn’t buy it ( need mà có thể thêm not vào là động từ đặc biệt )

Need là động từ thường thì áp dụng công thức sau :

Nếu chủ từ là người thì dùng to inf
I need to buy it (nghĩa chủ động )

Nếu chủ từ là vật thì đi với Ving hoặc to be P.P
The house needs repairing (căn nhà cần được sửa chửa )
The house needs to be repaired

● MEAN

Mean + to inf : Dự định
I mean to go out (Tôi dự định đi chơi )

Mean + Ving :mang ý nghĩa
Failure on the exam means having to learn one more year.( thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa

● SUGGEST

S + suggest + S + (should) do: gợi ý ai đó nên làm gì (mình không tham gia cùng)
Lan has toothache. (lan bị đau răng) => Ba suggested Lan should go to dentist Ba gợi ý Lan đến nha sĩ)

S + suggest + Ving: gợi ý ai đó cùng làm gì (mình cũng tham gia)
I suggested playing soccer
(tôi gợi ý chơi đá bóng)
tôi cũng tham gia chơi)
Lan suggested going shopping
(Lan cũng đi mua sắm)

Mình hi vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn củng cố sâu hơn kiến thức, tránh nhầm lẫn khi  học TOEIC nhé

 
Leave a comment

Posted by on January 5, 2018 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: