RSS

Daily Archives: January 12, 2018

Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở quá khứ

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 2). Các bạn cùng theo dõi nhé:

  1. Could, may, might + have + P2 = có lẽ đã

 • Diễn đạt một khả năng có thể ở quá khứ song người nói không dám chắc.

It may have rained last night, but I’m not sure.

  1. Could have + P2 = Lẽ ra đã có thể (trên thực tế là không)

He could have gotten the ticket for the concert last night.

  1. Might have been + V-ing = Có lẽ lúc ấy đang

I didn’t hear the telephone ring, I might have been sleeping at that time.

  1. Should have + P2 = Lẽ ra phải, lẽ ra nên

 • Chỉ một việc lẽ ra đã phải xảy ra trong quá khứ nhưng vì lí do nào đó lại không

Should have + P= was/ were supposed to

Maria shouldn’t have called John last night. (She did call him)

  1. Must have + P2 = hẳn là đã

 • Chỉ sự suy đoán logic dựa trên những hiện tượng có thật ở quá khứ.

The grass is wet. It must have rained last night.

  1. Must have been V-ing = hẳn lúc ấy đang

I didn’t hear you knock, I must have been gardening behind the house

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 2). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on January 12, 2018 in Uncategorized