RSS

Toeic Reading: Tính từ và phó từ

15 Jan

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 2). Các bạn cùng theo dõi nhé:

 • Một tính từ luôn bổ nghĩa cho một danh từ và chỉ một danh từ, nó luôn đứng trước danh từ được bổ nghĩa.
 • Trong tiếng Anh, có duy nhất một tính từ đứng sau danh từ:

galore = nhiều, phong phú, dồi dào

There were errors galore in the final test.

 • Tính từ cũng đứng sau các đại từ phiếm chỉ (something, anything, anybody…)

Its something strange.

He is sb quite unknown.

 • Một phó từ luôn bổ nghĩa cho một động từ, một tính từ hoặc một phó từ khác.

Rita drank too much.

I don’t play tenis very well.

 • Adj + ly = Adv. Nhưng phải cẩn thận, vì một số tính từ cũng có tận cùng là đuôi ly (lovely, friendly). Phó từ của các tính từ này được cấu tạo bằng cách như sau:

in a + Adj + way/ manner

He behaved me in a friendly way.

 • Một số các phó từ có cấu tạo đặc biệt: so, very, almost, soon, often, fast, rather, well, there, too. Các phó từ này trả lời cho câu hỏi how.
 • Ngoài ra còn một số các cụm từ cũng được coi là phó từ, nó bao gồm một giới từ mở đầu với các danh từ đi sau để chỉ: địa điểm (at home), thì gian (at 5 pm), phương tiện (by train), tình huống, hành động (in a very difficult situation). Tất cả các cụm này đều được xem là phó từ.
 • Vị trí của phó từ trong câu tương đối thoải mái và phức tạp, qui luật:
 • Nếu chưa biết đặt phó từ ở đâu thì vị trí thường xuyên của nó ở cuối câu, đặc biệt các phó từ đuôi ly.
 • Các phó từ và cụm phó từ làm bổ ngữ đứng cuối câu theo thứ tự như sau: chỉ phương thức hành động-chỉ địa điểm-chỉ thì gian-chỉ phương tiện hành động-chỉ tình huống hành động.
 • Không bao giờ một phó từ hoặc một cụm phó từ được xen vào giữa động từ và tân ngữ.
 • Nếu trong câu không có phó từ nào khác ngoài phó từ chỉ thì gian thì có thể đưa nó lên đầu câu.

In 1980, He graduated and found a job.

 • Các phó từ chỉ tần số như: always, sometimes, often… luôn đứng trước động từ hành động nhưng đứng sau động từ to be.

The president always comes in time.

The president is always in time.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 2). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on January 15, 2018 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: