RSS

Toeic Reading:Động từ nối

17 Jan

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 2). Các bạn cùng theo dõi nhé:

Đó là những động từ ở bảng sau, mang những tính chất sau

Be appear feel
become seem look
remain sound smell
Stay

 

 • Không diễn đạt hành động mà diễn đạt trạng thái hoặc bản chất sự việc.
 • Đằng sau chúng phải là tính từ không thể là phó từ.
 • Không được chia ở thể tiếp diễn dù dưới bất cứ thì nào.

Lưu ý: Trong bảng có các cặp động từ:

to seem to happen

= = dường như

to appear to chance

Chúng có thể thay thế lẫn cho nhau, nhưng không thể thay thế ngang hay thay thế chéo.

 

 • Các động từ này được dùng theo mẫu câu sau:
 • Dùng với chủ ngữ giả it

It seems that they have passed the exam./ It happens (chances that they have passed the test)

 • Dùng với chủ ngữ thật

They seem to have passed the exam./ They happened/ chanced to have passed the exam.

 • Nghĩa “Tình cờ”, “Ngẫu nhiên”, “May mà”.

She happened to be out/ It happened that she was out when he called (Ngẫu nhiên cô ta không có nhà khi anh ta gọi điện)

She chanced to be in/ It happened that she was in when he called. (May mà cô ta có nhà khi anh ta gọi điện đến).

 • Ba động từ: to be, to become, to remain trong một số trường hợp có một danh từ hoặc ngữ danh từ theo sau, khi đó chúng mất đi chức năng của một động từ nối.

Children often become bored (adj) at meeting

Christine became class president (noun phrase) after a long, hard campaign.

 • Bốn động từ: to feel, to look, to smellto taste trong một số trường hợp có thể là ngoại động từ, đòi hỏi một tân ngữ đi sau nó, lúc này nó mất đi chức năng của một động từ nối, có thể có phó từ đi kèm. Chúng thay đổi về mặt ngữ nghĩa:
 1. to feel: sờ nắn để khám.
 2. to look at: nhìn
 3. to smell: ngửi
 4. to taste: nếm

Chúng được phép chia ở thì tiếp diễn.

The lady is smelling the flowers gingerly.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 2). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on January 17, 2018 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: