RSS

Daily Archives: January 19, 2018

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Các dạng so sánh của tính từ và phó từ. Các bạn cùng theo dõi nhé:

  1. So sánh bằng

  • Cấu trúc sử dụng là as …. as
S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun

Nếu là phủ định, as thứ nhất có thể thay bằng so (chỉ để dễ đọc – informal English)

  • Sau as phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là một tân ngữ (Lỗi cơ bản)

He is not as tall as his father.

He is not so tall as his father.

  • Danh từ cũng có thể được dùng để so sánh trong trường hợp này, nhưng nên nhớ trước khi so sanh phải đảm bảo rằng danh từ đó phải có các tính từ tương đương.

 

adjectives nouns
heavy, light weight
wide, narrow width
deep, shallow depth
long, short length
big, small size
S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

My house is as high as his.

My house is the same height as his.
The same…as >< different from…

  • Chú ý, trong tiếng Anh (A-E), different than… cũng có thể được dùng nếu sau chúng là một mệnh đề hoàn chỉnh. Tuy nhiên trường hợp này không phổ biến và không đưa vào các bài thi ngữ pháp:

His appearance is different from what I have expected.

than I have expected.(A-E)

Trên đây là chia sẻ về Các dạng so sánh của tính từ và phó từChúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on January 19, 2018 in Uncategorized