RSS

Daily Archives: April 3, 2018

Toeic listening: Câu hỏi Where – Part 2

Dạng câu hỏi Where là một dạng quan trọng trong phần 2 Luyện nghe TOEIC – Question & Response lúc bạn học TOEIC. Câu hỏi thường hỏi thí sinh về nơi chốn xảy ra một hành động hay sự việc nào đó. Các bạn ần chú ý một số điểm đặc biệt sau đây:

–          Thường có 3-4 câu hỏi về Where trong đề thi TOEIC
–          Đáp án lựa chọn thường phải là cụm trạng từ chỉ nơi chốn hoặc một câu hoàn chỉnh

Bước 1: Nghe 3 lựa chọn và quyết định lựa chọn chính xác nhất

–          Chú ý nghe danh từ chỉ nơi chốn, thường được thể hiện qua những cụm giới từ chỉ nơi chốn
–         Loại những câu trả lời bắt đầu bằng Yes/ No hoặc loại những thông tin không liên quan, ví dụ thôn tin về thời gian, nguyên nhân

Bước 2: Để ý đến bẫy luyện nghe TOEIC lúc luyện thi TOEIC

–          Để ý đến lỗi dùng thì và sự phù hợp giữa Chủ ngữ và Động từ (Subject-Verb agreement)
–          Cẩn thận với những từ đồng âm (Similar sounding)
–          Câu trả lời có thể là lựa chọn cung cấp thông tin về một người hoặc một nhóm người  nếu câu hỏi về nguồn gốc của cái gì
–          Câu trả lời có thể ở dạng “I don’t know”

Bước 3: Luyện tập để đạt kết quả cao hơn, có thể luyện thi TOEIC online trên website luyện thi TOEIC online 

–         Làm quen với những cụm từ chứa giới từ chỉ vị trí và hướng
–         Làm quen với cách phát âm của những cụm từ  chỉ nơi chốn thường xuyên xuất hiện trong đề thi TOEIC: buildings, cities, countries…

Trên đây là các bước giúp các bạn cơ bản có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến Where-question. Chúc các bạn ôn luyện tốt nhé!

 
Leave a comment

Posted by on April 3, 2018 in Uncategorized