RSS

Daily Archives: April 5, 2018

Toeic listening: Câu hỏi WHO – Part 2

Câu hỏi Who là câu hỏi thông tin về người. Đáp án đúng cho loại câu hỏi này có thể là tên của một người cụ thể, tên của một phòng ban, công ty hay của một tổ chức. Đây là dạng câu hỏi khá dễ trong các dạng bài Question & Response lúc học TOEICluyện thi TOEIC. Vì  vậy, khi gặp dạng bài luyện nghe TOEIC này, các bạn cố gắng hạn chế tối đa lỗi sai và tránh mất điểm.

\Bước 1: Nghe các lựa chọn và chọn đáp án chính xác nhất

–          Tập trung nghe đối tượng (object) của động từ theo sau Who
–         Loại bỏ những lựa chọn bắt đầu bằng Yes/ No hoặc những câu có chứa thông tin không liên quan, ví dụ thông tin về nơi chốn, nguyên nhân, thời gian
–          Câu trả lời có thể là dạng: “I don’t know/ I have no idea/ How would I know…”

Bước 2: Để ý bẫy của đề thi TOEIC trong lúc luyện thi TOEIC dạng này

–          Nếu động từ trong lựa chọn được nhắc lại chính xác như trong câu hỏi thì câu lựa chọn đó có khả năng không chính xác
–          She Để ý từ đồng âm khác nghĩa được dùng trong lựa chọn (similar sounding). Khả năng không chính xác là rất cao
–          Ví dụ:    Who is the manager expecting today?
o   A. Our expectations are not that high
o   B.  She is expecting too much
o   C. Nothing is on his schedule

Đáp án C là chính xác vì đáp án A sử dụng từ similar sound trong khi đáp án B lặp lại từ “expecting” của câu hỏi.

Bước 3: Luyện tập để đạt điểm cao

–          Làm quen với những cụm từ chỉ vị trí, phòng ban trong một công ty (company positions and departments)

Ví dụ: Who is in charge of this campaign?
A.      Marketing department
B.      It charges me 10 dollars
C.      No, it failed to purchase the land

Trên đây là các bước giúp các bạn cơ bản có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến Who-question. Chúc mọi người ôn tập tốt!

 
Leave a comment

Posted by on April 5, 2018 in Uncategorized