RSS

Daily Archives: December 18, 2018

Sự hoà hợp giữa thì và thời động từ ( Phần 2)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC online nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Anh Ngữ MsHoa sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Sự hoà hợp của thời động từ ( Phần 2).  Các bạn cùng theo dõi nhé : 

Hành động của mệnh đề phụ xảy ra trước hành động của mệnh đề chính trong một quá khứ không xác định cụ thể về mặt thời gian.Ví dụ:

He tells us that he has been to the mountains before.

We know that you have spoken with Mike about the party.

Simple past

Past progressive

Simple past

 

Hành động của mệnh đề phụ xảy ra song song với hành động của mệnh đề chính.Ví dụ:

I gave the package to my sister when she visited us last week.

Mike visited the Prado Art Musium while he was studying in Madrid.

Simple past

Would / could / might + verb

 

Hành động của mệnh đề phù xảy ra sau hành động của mệnh đề chính.Ví dụ:

He said that he would look for a job next month.

Mary said that she could play the piano.

Simple past

Past perfect

 

Hành động của mệnh đề phụ xảy ra trước hành động của mệnh đề chính lùi sâu vào trong quá khứ.Ví dụ:

I hoped he had arrived safely.

They thought he had been here last night.

Trên đây là chia sẻ vềSự hoà hợp của thời động từ ( Phần 1).  Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt nhé !

 
Leave a comment

Posted by on December 18, 2018 in Uncategorized