RSS

Category Archives: tiếng anh chuyên ngành kế toán

Từ vựng Topic Công ty (phần 1)

Tết Đinh Dậu sắp đến! Cùng Ms Hoa Toeic hy vọng năm mới 2017 sẽ là một năm kinh tế tăng trưởng tốt vượt bậc với sự lớn mạnh của các công ty, doanh nghiệp nhé! Hôm nay mình học một số từ vựng chủ đề Công ty nha cả nhà!

1. CEO (Cheif Executive Officer) (n): tổng giám đốc

2. management (n): sự quản lý

3. director (n): giám đốc

4. executive (n): giám đốc điều hành

5. supervisor (n): giám sát viên

6. superintendent (n): giám thị, giám sát viên

7. manager (n): giám đốc, nhà quản lý

8. representative (n): người đại diện

9. associate(=co-worker, colleague) (n): đồng nghiệp

10. department (n): phòng/ban

11. accounting department (n): phòng kế toán

12. finance department (n): phòng nhân sự

13. purchasing department (n): phòng mua sắm vật tư

14. R&D department (n): phòng nghiên cứu và phát triển

15. sales department (n): phòng kinh doanh

16. shipping department (n): phòng vận chuyển

17. company
(= firm, corporation, enterprise, incorporated, limited, outfit): công ty

18. consortium (n): tập đoàn

19. subsidiary (n): công ty con, công ty chi nhánh

20. affiliate (n): công ty con, công ty liên kết

Nhà mình hãy ghi nhớ và áp dụng vào cách học tiếng anh giao tiếp nhé ^ -^.

Mời bạn test toeic online free để kiểm tra kỹ năng làm bài của mình trong toeic nhé!

 

Từ vựng về Côn trùng

 Tìm một trung tâm luyện thi toeic uy tín và chất lượng là điều bạn đang quan tâm?

Dạo này mình cứ nghe nhắc nhiều về kiến ba khoang nhỉ? Kiến ba khoang là một loại côn trùng cực độc, bạn hãy thật cẩn thận khi gặp chúng nhé! Hãy cùng Ms Hoa Toeic tìm hiểu các từ vựng về Côn trùng nha!

1. mosquito /məˈskiːtəʊ /: con muỗi

2. butterfly /ˈbʌtəflaɪ/: con bướm

3. moth /mɒθ/: con bướm đêm

4. cicada /sɪˈkɑːdə/: con ve sầu

5. beetle /ˈbiːtl/: bọ cánh cứng

6. wasp /wɒsp/: ong vò vẽ

7. horsefly /ˈhɔːsflaɪ /: ruồi trâu

8. stickbug /stɪk bʌɡ/: bọ que

9. bee /biː/: con ong

10. praying mantis: con bọ ngựa

11. flea /fliː/: bọ chét

12. dragonfly /ˈdræɡənflaɪ/: chuồn chuồn

13. fly /flaɪ/: con ruồi

14. grasshopper /ˈɡrɑːshɒpə(r)/: châu chấu

15. ladybug(=ladybird) /’leidibʌg/: con bọ rùa

16. ant /ænt/: con kiến

17. termite /ˈtɜːmaɪt/: con mối

18. cockroach /ˈkɒkrəʊtʃ /: con gián

19. cricket /ˈkrɪkɪt /: con dế

 Chúc bạn học toeic online thật hiệu quả nha!
 

Một số nghĩa của từ “Look” khi đi kèm với giới từ

Những ngày nghỉ cuối tuần của bạn thế nào rồi, chia sẻ với mình đi! Hôm nay cùng  Ms Hoa Toeic tìm hiểu một số cụm từ đi kèm với “Look” nhé!

1. Look in : Thăm ngời nào đó, nơi nào đó trong khoảng thời gian ngắn
2. Look on: Xem thứ gì đó xyar ra mà không tham gia vào
3. Look out: Xem điều gì đang xảy ra
4. Look round: Nhìn lại đằng sau
5. Look through: đọc nhanh, vắn tắt
6. Look to: tin ai, thứ gì đó
7. Look up : tra cứu thông tin trong sách, bản đồ, bảng biểu thời gian,…
8. Look ahead: lập kế hoạch cho tương lai sắp tới
9. Look back : nhìn lại quá khứ
10.Look for: tìm kiếm thứ gì đó
11. Look forward to: háo hức chờ đón điều sắp xảy ra
Mỗi ngày chỉ cần học 5-10 từ, sau 3 tháng bạn sẽ nắm gần như 90% vốn từ giao tiếp thông dụng rồi đấy ^^
Cách học tiếng anh giao tiếp của bạn là gì! Cùng chia sẻ với Ms Hoa Toeic nhé!

 

15 từ vựng ở chủ đề Văn phòng phẩm

 Chúc các bạn một ngày mới tốt lành và làm việc hiệu quả! Tiếp tục cùng  Ms Hoa Toeic một số từ vựng ở chủ đề văn phòng phẩm nữa nhé!

1. switchboard operator /ˈswɪtʃ.bɔːd ˈɒp.ər.eɪtəʳ/ – người trực tổng đài

2. headset /ˈhed.set/ – tai nghe

3. switchboard /ˈswɪtʃ.bɔːd/ – tổng đài

4. printer /ˈprɪn.təʳ/ – máy in

5. cubicle /ˈkjuː.bɪ.kļ/ – từng phòng nhỏ

6. typist /ˈtaɪ.pɪst/ – nhân viên đánh máy

7. word processor /wɜːd ˈprəʊ.ses.əʳ/ – máy xử lí văn bản

8. printout /ˈprɪnt.aʊt/ – dữ liệu in ra

9. calendar /ˈkæl.ɪn.dəʳ/ – lịch

10. typewriter /ˈtaɪpˌraɪ.təʳ/ – máy chữ

11. secretary /ˈsek.rə.tri/ – thư kí

12. in-box /ˈɪn.bɒks/ – công văn đến

13. desk /desk/ – bàn làm việc

14. rolodex /ˈroʊləˌdɛks/ – hộp đựng danh thiếp

15. telephone /ˈtel.ɪ.fəʊn/ – điện thoại

Cách học tiếng anh giao tiếp của bạn là gì! Cùng chia sẻ với chúng mình và test toeic online free để kiểm tra khả năng làm bài thi toeic của bạn nhé!