RSS

Category Archives: Uncategorized

Toeic Listening : Câu hỏi WHY – Part 2

ởi học sinh nếu không nắm bắt được một số từ mới nhất định trong câu hỏi sẽ khó có thể đưa ra đáp án chính xác được vì cách ra đề của phần luyện nghe TOEIC thường không tạo điều kiện dễ dàng cho thí sinh hoặc bẫy thí sinh bằng những từ tín hiệu (signal words) tưởng đúng như because, for…Cần chú ý một điểm quan trọng sau: loại câu hỏi “why don’t you/we…”  là một lời đề nghị (suggestion) chứ không phải là một câu hỏi hỏi về nguyên nhân.

Sau đây là một số bước cơ bản và Kỹ năng nghe câu hỏi WHY trong Listening TOEIC để giải quyết dạng bài này trong lúc luyện thi TOEIC:

Bước 1: Nghe 3 lựa chọn và quyết định lựa chọn chính xác nhất

 • Tập trung vào động từ trong đáp án lựa chọn
 • Tìm kiếm đáp án chứa những cụm từ hoặc mệnh đề nêu được nguyên nhân của câu hỏi
 • Đối với loại câu hỏi “why don’t we/you…”, cố gắng hiểu nghĩa của lời đề nghị và lựa chọn đáp án chỉ sự đồng ý (acceptance) hoặc từ chối (refusal)
 • Câu trả lời đúng có thể là “I don’t know/ I have no idea/ how would I know”
Bước 2: Để ý bẫy của đề thi TOEIC
 • Cẩn thận với những lựa chọn sai bắt đầu bằng: because, for
Ví dụ:
Why hasn’t the car been fixed yet?
A.      The total trunk capacity is 20 cubic feet
B.      They are waiting for the main parts
C.      Because it is out of orderedĐáp án chính xác là chứ không phải C.

 • Cẩn thận với những câu hỏi là “why don’t we/ you…”. Đáp án cho loại câu hỏi này có thể bắt đầu bằng Yes/ No
Bước 3: Luyện tập để đạt kết quả cao hơn
 • Làm quen với những cụm từ chỉ nguyên nhân, mục đích như: To-infinitive, so that, in order to, in order that…
Trên đây là các bước giúp các bạn cơ bản có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến Why-question
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 11, 2018 in Uncategorized

 

Toeic Listening : Câu hỏi HOW – Part 2

Học sinh của tôi thường mắc lỗi khi gặp phải loại câu hỏi này trong lúc tự luyện thi TOEIC vì có rất nhiều loại câu hỏi có dạng How trong bài thi TOEIC ví dụ như: how much, how many, how often….  Vì vậy khi Luyện nghe TOEIC Listening bạn cần cẩn thận để xác định xem đó thuộc loại How nào.Sau đây là một số chiến lược Kỹ năng nghe câu hỏi How trong Listening TOEIC:

Bước 1: Nghe 3 lựa chọn và quyết định lựa chọn chính xác nhất

 • Nhấn mạnh vào những từ để hỏi theo sau How: much, often, many, long, far…
 • Đối với những câu hỏi bắt đầu bằng How about…? Cố gắng hiểu câu hỏi đang muốn đề xuất vấn đề gì, từ đó lựa chọn đáp án chính xác có chứa những cụm từ chỉ sự chấp thuận (acceptance) hay từ chối (refusal)
Ví dụ:    How about a beer after work?
A.      Yes, he has a beard
B.      Yes, it’s working
C.      That sounds like a good ideaBước 2: Để ý tránh bẫy của đề thi TOEIC

 • Chú ý những từ đồng âm (similar sounding). Thường câu trả lời sẽ sử dụng những từ đồng âm để đánh lừa thí sinh. Với những trường hợp này, thường câu trả lời chứa từ đồng âm có tỉ lệ sai cao nhất.
Bước 3: Luyện tập để đạt điểm cao. Có thể luyện thi TOEIC onlineHọc TOEIC online trên một số website. 
 • Làm quen với những cụm chỉ cách làm hay phương pháp làm của một chủ thể nào đó
 • Làm quen với những cụm từ: How+adj/ adv…
Sau đây là một số ví dụ về dạng câu hỏi How+adj/adv…1.       How long does it usually take to get to the city?
    Thirty minutes

2.       How many times did you visit that city?
Just twice

3.       How much will it cost to implement the new policy?
We haven’t gotten the estimate yet

4.       How often does the bus to the airport come?
You’ll have one in 5 minutes

5.       How far is it to the nearest subway station?
Just go around the corner, and you’ll see it.

Trên đây là các bước giúp các bạn cơ bản có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến How-question. Chúc các bạn ôn tập tốt nhé!

 
Leave a comment

Posted by on April 10, 2018 in Uncategorized

 

Toeic listening: Câu hỏi WHO – Part 2

Câu hỏi Who là câu hỏi thông tin về người. Đáp án đúng cho loại câu hỏi này có thể là tên của một người cụ thể, tên của một phòng ban, công ty hay của một tổ chức. Đây là dạng câu hỏi khá dễ trong các dạng bài Question & Response lúc học TOEICluyện thi TOEIC. Vì  vậy, khi gặp dạng bài luyện nghe TOEIC này, các bạn cố gắng hạn chế tối đa lỗi sai và tránh mất điểm.

\Bước 1: Nghe các lựa chọn và chọn đáp án chính xác nhất

–          Tập trung nghe đối tượng (object) của động từ theo sau Who
–         Loại bỏ những lựa chọn bắt đầu bằng Yes/ No hoặc những câu có chứa thông tin không liên quan, ví dụ thông tin về nơi chốn, nguyên nhân, thời gian
–          Câu trả lời có thể là dạng: “I don’t know/ I have no idea/ How would I know…”

Bước 2: Để ý bẫy của đề thi TOEIC trong lúc luyện thi TOEIC dạng này

–          Nếu động từ trong lựa chọn được nhắc lại chính xác như trong câu hỏi thì câu lựa chọn đó có khả năng không chính xác
–          She Để ý từ đồng âm khác nghĩa được dùng trong lựa chọn (similar sounding). Khả năng không chính xác là rất cao
–          Ví dụ:    Who is the manager expecting today?
o   A. Our expectations are not that high
o   B.  She is expecting too much
o   C. Nothing is on his schedule

Đáp án C là chính xác vì đáp án A sử dụng từ similar sound trong khi đáp án B lặp lại từ “expecting” của câu hỏi.

Bước 3: Luyện tập để đạt điểm cao

–          Làm quen với những cụm từ chỉ vị trí, phòng ban trong một công ty (company positions and departments)

Ví dụ: Who is in charge of this campaign?
A.      Marketing department
B.      It charges me 10 dollars
C.      No, it failed to purchase the land

Trên đây là các bước giúp các bạn cơ bản có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến Who-question. Chúc mọi người ôn tập tốt!

 
Leave a comment

Posted by on April 5, 2018 in Uncategorized

 

Toeic Listening: Câu hỏi WHEN _ Part 2

Lúc luyện thi TOEIC dạng câu hỏi WHEN phần Luyện nghe TOEIC Part 2-  Question & Response Cần chú ý một số điểm sau:
 • Có khoảng 2-3 câu loại câu hỏi này trong đề thi
 • Học sinh cần chú ý đến sự phù hợp giữa cách dùng thì trong câu hỏi và trong các đáp án lựa chọn
 • Bước 1: Nghe 3 lựa chọn và quyết định lựa chọn chính xác nhất–          Chú ý nghe danh từ chỉ thời gian, thường được thể hiện qua những cụm giới từ chỉ thời gian
  –         Loại những câu trả lời bắt đầu bằng Yes/ No hoặc loại những thông tin không liên quan, ví dụ thôn tin về nơi chốn, nguyên nhân…

  Bước 2: Cẩn thận với bẫy của đề thi TOEIC

  –          Chú ý loại trừ đáp án do lỗi lệch thì giữa câu hỏi và đáp án lựa chọn. Ví dụ đáp án lựa chọn chứa những tư như “ago” hay “last” nhưng câu hỏi lại hỏi thông tin ở tương lai, thì đáp án không thể là lựa chọn này. Những từ “ago” hay “ last” được xem là những từ nhiễu (distractor), là một bẫy phổ biến trong dạng thức đề thi

  –          Câu trả lời đúng có thể ở dạng “ I don’t know”/ I have no idea/ I don’t have any clue/ it hasn’t been decided yet/ they didn’t say anything about it

  Bước 3: Luyện tập để đạt đươc kết quả cao (có thể luyện thi TOEIC online dạng này)

  –         Làm quen với những từ chỉ thời gian: daily/ next term/ not until next week…
  –         Làm quen với những cụm trạng từ chỉ thời gian bắt đầu bằng: when/ until/ after/ before/ as soon as/ not until

  Trên đây là các bước giúp các bạn cơ bản có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến When-question. Chúc các bạn ôn luyện tốt nhé!

 
Leave a comment

Posted by on April 4, 2018 in Uncategorized

 

Toeic listening: Câu hỏi Where – Part 2

Dạng câu hỏi Where là một dạng quan trọng trong phần 2 Luyện nghe TOEIC – Question & Response lúc bạn học TOEIC. Câu hỏi thường hỏi thí sinh về nơi chốn xảy ra một hành động hay sự việc nào đó. Các bạn ần chú ý một số điểm đặc biệt sau đây:

–          Thường có 3-4 câu hỏi về Where trong đề thi TOEIC
–          Đáp án lựa chọn thường phải là cụm trạng từ chỉ nơi chốn hoặc một câu hoàn chỉnh

Bước 1: Nghe 3 lựa chọn và quyết định lựa chọn chính xác nhất

–          Chú ý nghe danh từ chỉ nơi chốn, thường được thể hiện qua những cụm giới từ chỉ nơi chốn
–         Loại những câu trả lời bắt đầu bằng Yes/ No hoặc loại những thông tin không liên quan, ví dụ thôn tin về thời gian, nguyên nhân

Bước 2: Để ý đến bẫy luyện nghe TOEIC lúc luyện thi TOEIC

–          Để ý đến lỗi dùng thì và sự phù hợp giữa Chủ ngữ và Động từ (Subject-Verb agreement)
–          Cẩn thận với những từ đồng âm (Similar sounding)
–          Câu trả lời có thể là lựa chọn cung cấp thông tin về một người hoặc một nhóm người  nếu câu hỏi về nguồn gốc của cái gì
–          Câu trả lời có thể ở dạng “I don’t know”

Bước 3: Luyện tập để đạt kết quả cao hơn, có thể luyện thi TOEIC online trên website luyện thi TOEIC online 

–         Làm quen với những cụm từ chứa giới từ chỉ vị trí và hướng
–         Làm quen với cách phát âm của những cụm từ  chỉ nơi chốn thường xuyên xuất hiện trong đề thi TOEIC: buildings, cities, countries…

Trên đây là các bước giúp các bạn cơ bản có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến Where-question. Chúc các bạn ôn luyện tốt nhé!

 
Leave a comment

Posted by on April 3, 2018 in Uncategorized

 

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Các dạng so sánh của tính từ và phó từ. Các bạn cùng theo dõi nhé:

 1. So sánh bằng

 • Cấu trúc sử dụng là as …. as
S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun

Nếu là phủ định, as thứ nhất có thể thay bằng so (chỉ để dễ đọc – informal English)

 • Sau as phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là một tân ngữ (Lỗi cơ bản)

He is not as tall as his father.

He is not so tall as his father.

 • Danh từ cũng có thể được dùng để so sánh trong trường hợp này, nhưng nên nhớ trước khi so sanh phải đảm bảo rằng danh từ đó phải có các tính từ tương đương.

 

adjectives nouns
heavy, light weight
wide, narrow width
deep, shallow depth
long, short length
big, small size
S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

My house is as high as his.

My house is the same height as his.
The same…as >< different from…

 • Chú ý, trong tiếng Anh (A-E), different than… cũng có thể được dùng nếu sau chúng là một mệnh đề hoàn chỉnh. Tuy nhiên trường hợp này không phổ biến và không đưa vào các bài thi ngữ pháp:

His appearance is different from what I have expected.

than I have expected.(A-E)

Trên đây là chia sẻ về Các dạng so sánh của tính từ và phó từChúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on January 19, 2018 in Uncategorized

 

Toeic Reading:Động từ nối

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 2). Các bạn cùng theo dõi nhé:

Đó là những động từ ở bảng sau, mang những tính chất sau

Be appear feel
become seem look
remain sound smell
Stay

 

 • Không diễn đạt hành động mà diễn đạt trạng thái hoặc bản chất sự việc.
 • Đằng sau chúng phải là tính từ không thể là phó từ.
 • Không được chia ở thể tiếp diễn dù dưới bất cứ thì nào.

Lưu ý: Trong bảng có các cặp động từ:

to seem to happen

= = dường như

to appear to chance

Chúng có thể thay thế lẫn cho nhau, nhưng không thể thay thế ngang hay thay thế chéo.

 

 • Các động từ này được dùng theo mẫu câu sau:
 • Dùng với chủ ngữ giả it

It seems that they have passed the exam./ It happens (chances that they have passed the test)

 • Dùng với chủ ngữ thật

They seem to have passed the exam./ They happened/ chanced to have passed the exam.

 • Nghĩa “Tình cờ”, “Ngẫu nhiên”, “May mà”.

She happened to be out/ It happened that she was out when he called (Ngẫu nhiên cô ta không có nhà khi anh ta gọi điện)

She chanced to be in/ It happened that she was in when he called. (May mà cô ta có nhà khi anh ta gọi điện đến).

 • Ba động từ: to be, to become, to remain trong một số trường hợp có một danh từ hoặc ngữ danh từ theo sau, khi đó chúng mất đi chức năng của một động từ nối.

Children often become bored (adj) at meeting

Christine became class president (noun phrase) after a long, hard campaign.

 • Bốn động từ: to feel, to look, to smellto taste trong một số trường hợp có thể là ngoại động từ, đòi hỏi một tân ngữ đi sau nó, lúc này nó mất đi chức năng của một động từ nối, có thể có phó từ đi kèm. Chúng thay đổi về mặt ngữ nghĩa:
 1. to feel: sờ nắn để khám.
 2. to look at: nhìn
 3. to smell: ngửi
 4. to taste: nếm

Chúng được phép chia ở thì tiếp diễn.

The lady is smelling the flowers gingerly.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 2). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on January 17, 2018 in Uncategorized