RSS

Tag Archives: ôn thi Toeic

Thừa (redundancy)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Thừa (redundancy).  Các bạn cùng theo dõi nhé : 

Một câu trong đó thông tin trong câu được lặp lại mà không cần thiết được gọi là thừa. Sau đây là một số cụm từ thừa mà ta cần biết để tránh sử dụng.

 

Advance forward

Proceed forward

Progress forward

 

return back

revert back

 

sufficent enough

 

compete together

 

reason … because

 

Join together.

 

Repeat again

 

new innovations

 

matinee performance

 

same identical

 

two twins

 

the time when

 

the place wherre

 advance, proceed, và progress tất cả nghĩa là “tiến lên phía trước”. Vì vậy, forward là không cần thiết (thừa)

 

 

returnrevert nghĩa là “trở  về hoặc trả lại” vì vậy back là không cần thiết (thừa)

 

các từ này là đồng nghĩa. Nên sử dụng 1 trong 2.

 

Bản thân từ compete nghĩa là “tham gia vào cuộc thi đấu với những người khác”

Các từ này chỉ ra cùng 1 vấn đề.  Mẫu chuẩn là reason… that.

 

Join có nghĩa là” đem lại cho nhau”, “sát cánh bên nhau”, hay “trở thành 1 bộ phận hay thành viên của ….“ nên together ở đây là thừa.

Bản thân repeat có nghĩa là “ nói lại lần nữa”, (re – luôn có nghĩa là again) nên ở đây thừa again.

Bản thân innovation có nghĩa là “ 1 ý tưởng mới, 1 sáng kiến mới”

 

matinee nghĩa là” buổi biểu diễn ban chiều”. Nên performancelà thừa.

 

Các từ này đồng nghĩa.

 

Twins nghĩa là “ hai anh em hay 2 chị em”

 

Người Anh không nói the time when mà chỉ dùng 1 trong 2.

Ví dụ: It is the time you must leave.

Người Anh không nói the place where mà chỉ dùng 1 trong 2.

Ví dụ: It is the place I was born.

 

 

Một số ví dụ:

The army advanced after the big battle.

Hay

The army moved forward after the big battle.

The peace talks advanced.

Hay

The peace talks progressed.

We have sufficent money to buy the new dress.

They have enough time to eat a sandwich before going to work.

The teacher proceeded to explain the lesson.

John and his brother are competing in the running games.

The teacher asked us to join the students who were cleaning the room.

Mary repeated the question slowly so that Jim would understand.

Besides the two evening showings, there will also be a matinee.

The reason I want to take that class is that the professor is supposed to be very eloquent.

(Lý do tôi tham dự vào lớp học đó là ông giáo sư rất có tài hùng biện.)

This is where I left him.

That was the time I hit a home run.

Trên đây là chia sẻ về Thừa (redundancy).   Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 

Tags: , , ,

Phân từ dùng làm tính từ .

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Phân từ dùng làm tính từ .  Các bạn cùng theo dõi nhé : 

Dùng phân từ 1 làm tính từ

Phân từ 1 được dùng làm tính từ khi nó đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Đứng ngay trước danh từ mà nó bổ nghĩa.
 • Động từ không đòi hỏi một tân ngữ nào (nội động từ).
 • Hành động phải ở thế chủ động
 • Hành động đang ở thể tiếp diễn.

  Dùng phân từ 2 làm tính từ

  Phân từ 2 được dùng làm tính từ khi nó đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau:

  • Đứng ngay trước danh từ mà nó bổ nghĩa
  • Hành động phải ở thể bị động
  • Hành động đó phải xảy ra trước hành động của mệnh đề chính.

  Lưu ý:  Một số các động từ như to interest, to bore, excited và frighten. Khi  dùng phải cẩn thận xem hành động đó ở chủ động hay bị động.

Trên đây là chia sẻ về Phân từ dùng làm tính từ .  Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 

Tags: , , , ,

Cách sử dụng phân từ mở đầu cho mệnh đề phụ (Phần 3)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng phân từ mở đầu cho mệnh đề phụ (Phần 3).  Các bạn cùng theo dõi nhé : 

Động từ nguyên thể chỉ mục đích mở đầu cho mệnh đề phụ

Ví dụ:

Incorrect : To prevent cavities, dental floss should be used daily after brushing one’s teeth.

Correct    : To prevent cavities, one should use dental floss daily after brushing one’s teeth.

Ngữ danh từ hoặc ngữ giới từ mở đầu mệnh đề phụ chỉ sự tương ứng.

Ví dụ:

Incorrect : A competitive sport, gymnast has to perform before a panel of judges who use their knowledge to determine which participant will win.

Correct    : In a competitive sport, gymnast has to perform before a panel of judges who use their knowledge to determine which participant will win.

Điều cần lưu ý nhất khi sử dụng loại mẫu câu này là chủ ngữ của mệnh đề chính phải là chủ ngữ của mệnh đề phụ.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng phân từ mở đầu cho mệnh đề phụ (Phần 3) . Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 

Tags: , , ,

Phân từ 2 mở đầu mệnh đề phụ để chỉ bị động

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Phân từ 2 mở đầu mệnh đề phụ để chỉ bị động.  Các bạn cùng theo dõi nhé : 

Xuất phát từ cấu trúc trên (ở thể bị động ) người ta bỏ having been đi và chỉ giữ lại Past participle (P2)

Incorrect : Found in Tanzania by Mary Leaky, some archaeologists estimated that the three million year old fossils were the oldest human remains to be discovered.

Correct   : Found in Tanzania by Mary Leaky, the three million year old fossils were estimated to be the oldest human remains to be discovered.

Incorrect : Attacked by an angry mob, the gashes in the boy’s throat were life-threatening.

(Lưu ý rằng attacked có cùng nghĩa với  having been attacked. Chủ ngữ thực của động từ attacked là the boy; vì vậy, việc ám chỉ tới nó phải xuất hiện ngay sau dấu phẩy.)

Correct   : Attacked by an angry mob, the boy suffered life-threatening gashes in his throat.

Trên đây là chia sẻ về Phân từ 2 mở đầu mệnh đề phụ để chỉ bị động.  Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 

Tags: , ,

V+ing mở đầu mệnh đề phụ

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : V+ing mở đầu mệnh đề phụ.  Các bạn cùng theo dõi nhé : 

Thông thường có 5 giới từ mở đầu cho mệnh đề phụ đứng trước Ving đó là:

By : bằng cách, bởi

after, upon : sau khi

before : trước khi

while : trong  khi

when : khi

Ví dụ:

After preparing the dinner, Michelle will read a book.

= After Michelle finishes preparing the dinner, he will read a book.

By working a ten-hour day four days, we can have a long weekend.

Because we work a ten-hour day four days, we can have a long weekend.

While reviewing for the test, Marcia realised that she had forgotten to study the use of participal phrases.

= While Marcia was reviewing for the test, she realised that she had forgotten to study the use of participal phrases.

Nếu being hoặc having mở đầu câu phụ thì đằng trước chúng ẩn giới từ because.

 

Ví dụ:

Having a terrible toothache, Felipe had to call his dentist for an appointment.

= Because Felipe had a terrible toothache, he had to call his dentist for an appointment.

Trên đây là chia sẻ vềV+ing mở đầu mệnh đề phụ.  Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 

Tags: ,

Cách sử dụng phân từ mở đầu cho mệnh đề phụ

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng phân từ mở đầu cho mệnh đề phụ.  Các bạn cùng theo dõi nhé : 

Trong một câu tiếng Anh có 2 thành phần chung một chủ ngữ người ta có thể sử dụng:

 • phân từ 1 (Verbing) mở đầu cho mệnh đề phụ để cho 2 hành động xảy ra song song,
 • hoặc phân từ 2 mở đầu cho mệnh đề phụ (chỉ bị động),
 • hoặc động từ nguyên thể mở đầu cho mệnh đề phụ ( chỉ mục đích) và
 • ngữ danh từ hoặc ngữ giới từ mở đầu cho mệnh đề phụ để chỉ sự tương ứng.

Lưu ý: Khi sử dụng loại câu này cần hết sức lưu ý rằng chủ ngữ của mệnh đề chính đồng thời cũng là chủ ngữ của mệnh đề phụ.

Ví dụ:

Incorrect: After jumping out of a boat, the shark bit the man.

(Ta hiểu chủ ngữ thật của động từ  jumping là the man; như vậy, ngay sau dấu phẩy ta phải đề cập tới the man.)

Correct :  After jumping out of the boat, the man was bitten by a shark.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng phân từ mở đầu cho mệnh đề phụ.  Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 

Tags: , ,

Đại từ nhân xưng one và you

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Đại từ nhân xưng one và you.  Các bạn cùng theo dõi nhé : 

Cả 2 đại từ này đều mang nghĩa người ta nhưng cách sử dụng khác nhau.

– Nếu ở trên đã dùng tới đại từ one thì các đại từ tương ứng ở dưới cũng phải là one, ones hoặc he, his.

Ví dụ:

If one takes this exam without studying, one is likely to fail.

If one takes this exam without studying, he is likely to fail.

One should always do one’s homework.

One should always do his homework.

 

Một số người cẩn thận tránh phân biệt nam nữ đã dùng he hoặc she ( his hoặc her) nhưng điều đó là không cần thiết.

Nếu ở trên đã sử dụng đại từ you thì các đại từ tương ứng ở dưới phải là you hoặc your.

 

                                    you

You + verb… +                                    + (verb) …

your

 

Ví dụ:

If you take this exam without studying, you are likely to fail.

You should always do your homework.

 

Tuyệt đối không được dùng oneyou lẫn lộn.

Các ví dụ về câu sai:

If one takes this exam without studying, you are likely to fail.

  Ngôi thứ 3                                                                   Ngôi thứ 2

If one takes this exam without studying, they are likely to fail.

  Số ít                                                                       Số nhiều

Các ví dụ bổ trợ cho cả 2 dạng:

One should never tell his secrets to a gossip if he wishes them to remain secret.

You should always look both ways before you cross the street.

If one’s knowledge of English is complete, he will be able to pass TOEFL.

If you do not want your test scores reported, you must request that they be canceled.

One should always remember his family.

Trên đây là chia sẻ về Đại từ nhân xưng one và you.  Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 

Tags: , ,