RSS

Những câu chửi bằng tiếng anh thú vị

29 Jun

You’re nothing to me.  Đối với tao, mày không là gì cả
What do you want?  Mày muốn gì ?
You’ve gone too far! ! Mày thật quá quắt/ đáng !
Get away from me!! Hãy tránh xa tao ra !
I can’t take you any more!  ! Tao chịu hết nỗi mày rồi
You asked for it. Do tự mày chuốc lấy
Shut up! Câm miệng
Get lost! Cút đi
You’re crazy!! Mày điên rồi !
Who do you think you are? ? Mày tưởng mày là ai ?
I don’t want to see your face! ! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
Get out of my face. ! Cút ngay khỏi mặt tao
Don’t bother me. 。Đừng quấy rầy/ nhĩu tao
You piss me off. 。Mày làm tao tức chết rồi
You have a lot of nerve. 。Mặt mày cũng dày thật
It’s none of your business.  Liên quan gì đến mày
Do you know what time it is?  Mày có biết mày giờ rối không?
Who says?  Ai nói thế ?
Don’t look at me like that. 。Đừng nhìn tao như thế
Drop dead.  Chết đi
You bastard! Đồ tạp chũng
That’s your problem. 。 Đó là chuyện của mày.
I don’t want to hear it. Tao không muốn nghe
Get off my back. 。 Đừng lôi thôi nữa
Who do you think you’re talking to? ?Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?
What a stupid idiot! ! Đúng là đồ ngốc
That’s terrible.  Gay go thật
Mind your own business!  Lo chuyện của mày trước đi
I detest you!  Tao câm hận mày
Can’t you do anything right? 。 Mày không làm được ra trò gì sao ?
What the *** are u going to say? Mày định nói cái *** gì?

tự học toeic
khóa học toeic
chứng chỉ toeic
từ vựng toeic
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 29, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: